Barn och Föräldrar

Inom Njurförbundet finns en Barn- och föräldragrupp som arbetar för att stödja familjer med njursjuka barn och skapa samhörighet. Vi sprider också kunskap om njursjuka barn och deras familjers villkor, och arbetar för att förbättra njursjukvården.

En styrgrupp med ett antal föräldrar leder arbetet. Kontaktuppgifter och information om aktiviteter finns under länkarna här intill.

Medlemmar i Njurförbundet mellan 18 och 30 år har en ungdomsgrupp.
Njurförbundets ungdomsgrupp >>