Informationsmaterial

Barn med njursjukdom >> 

Har du ett barn med njursjukdom i din grupp>>

Information till förskola, skola och fritidsverksamhet eller kamraternas föräldrar.

Ansökan om vårdbidrag för Ditt njursjuka barn>>