Kontakta barn- och föräldragruppen

Vill du bli medlem, prata med någon kontaktfamilj eller har frågor kontakta

Njurförbundets kansli,telefon nr 08-546 405 00.
Du kan också skicka e-post som går till hela styrgruppen: foraldrar@njurforbundet.se

Våra kontaktpersoner:


Peter Pernäng
peter@pernang.com

Stockholm

Guye Rydell
guye.rydell@njurforbundet.se

Eskilstuna


Lars Rönnqvist
wilgot@hotmail.com

Skellefteå

Kristina Andersson Holgersson
kristina.holgersson@hotmail.com

Kungsbacka