Verksamheten

Njurförbundet har en Barn- & Föräldragrupp som aktivt stöder och skapar gemenskap mellan familjer med njursjuka barn, sprider kunskap och information om njursjuka barns problem samt arbetar med att förbättra njursjukvården

Vi anordnar varje år flera aktiviteter där man kan träffa andra familjer i samma situation och utbyta erfarenheter med varandra.

Exempel på aktiviteter som vi anordnar/har anordnat:

Sommarvecka för hela familjen anordnas varje år i juli månad.

Tonårshelg 

Lisebergshelg

Ta chansen att vara med på en aktivitet som är mycket uppskattad av barn såväl som föräldrar.  Medlemskap erfordras för att delta - om Du vill bli medlem gå in på Startsidan och välj Bli medlem.