Verksamhetsberättelse 2016

Barn- och föräldragruppen, Njurförbundet

Arbetsgruppen har bestått av Lars Rönnqvist, Peter Pernäng, Guye Rydell och Kristina Holgersson. Gruppen har haft ett arbetsmöte, haft dagliga statusmöten under sommarveckan i Tanums strand och ett antal telefonmöten för att kunna arrangera årets aktiviteter. Kristina har varit adjungerad i förbundsstyrelsen under året och är inbjuden på ordförande konferensen.

Familjeveckan i Tanum Strand 29 juni - 4 juli
Årets familjevecka arrangerades i Tanums strand, Bohuslän. Vi var 20 familjer anmälda varav två nya. Till varje ny familj var en fadderfamilj utsedd för att underlätta att komma in i gruppen. Veckan är en möjlighet för föräldrar och syskonen att träffa andra i liknande situation, prata av sig i samtalsgrupper eller över en kopp kaffe och få information via föreläsare. Det viktigaste är dock att det njursjuka barnet får träffa/leka med andra som inte tycker att de är ”konstiga” för att de äter mediciner och har ärr. 41 barn var med och var uppdelade i fyra grupper, 5 ledare tog hand om dem när föräldrarna var på föreläsningar och samtalsgrupper.

Aktiviteter under veckan

Måndag
Ankomstdag med information

Tisdag
Tema Hälsa, vikten av att röra sig. Det var olika gruppaktiviteter som främjar teambuilding.

Onsdag fm
Föreläsare Jenny Nyström och Kerstin Eberfors, Professorer i njurmedicin vid Sahlgrenska akademin. Dom pratade om deras forskning gällande njurens funktion och filtration.

Onsdag em
Samtalsgrupper. Föräldrarna delades in i grupper, utbytte erfarenheter och pratade om sin historia.

Torsdag fm
Föreläsare Marie Felldin läkare och forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Pratade om njursjukdom, medicinering och transplantation.

Torsdag em
Samtalsgrupper. Föräldrarna delades in i grupper, utbytte erfarenheter och pratade sin historia. Henrik Eriksson, njursjuk och transplanterad, var med som stöd till grupperna.

Fredag
Föreläsare Andreas Kranz, brandman Storgöteborg, han pratade om brandsäkerhet och vattenvett med vuxna och barn.

Fredag em
Utvärdering och avslutning.

Berättelse från en deltagande om årets sommarvecka
4-9 juli arrangerade Njurförbundets Barn- och föräldragrupp sin årliga familjevecka. Även denna sommar ägde den rum i Tanum Strand i Bohuslän. Vår familj, fyra personer, deltog för första gången. Vi bodde i fina stugor vid vattnet och åt gott i den närliggande restaurangen.

Veckan var välorganiserad: Samtidigt som barnen ägnade sig åt roliga aktiviteter tillsammans med duktiga ledare, så fick vi föräldrar i lugn och ro samtala med varandra och utbyta erfarenheter. Vi vuxna fick också träffa och lyssna på tre intressanta njurforskare stationerade i Göteborg: Marie Felldin (även överläkare), professor Jenny Nyström och Kerstin Eberfors.

Gemensamma familjeaktiviteter, som t ex femkamp och kortkurs i brandsäkerhet/vattenvett (med brandmannen Andreas Kranz) var också uppskattade inslag.

Stort tack till föräldrarna i styrgruppen som arrangerat denna vecka!
/Johan Stenbäck, Falun, pappa till Olov (10 år) med njursjukdom

NNK, Nationella Njur Konferensen i Göteborg 7-9 oktober
På konferensen lyssnade vi på föreläsare, minglade för att hitta föreläsare till sommarveckan och knöt kontakter.

Idol- och arbetshelg i Stockholm 28 - 30 oktober
Aktiviteten riktade sig till det njursjuka barnet och en förälder, den samordnades med ungdomsgruppen som ett led att slussa in tonåringarna i ungdomarnas verksamhet.

Helgen innehöll förutom samkväm och middagar ett Idol-event där vi såg fredagsfinalen på plats i tv studion. På lördagen var det äventyrsgolf och shopping. 25 barn med förälder var med på helgen.

Arbetshelgen var inriktad på att planera kommande sommarvecka och skriva 2016 års verksamhetsberättelse och 2017 års verksamhetsplan.

Barn- och föräldragruppen framför sitt varma tack till alla stiftelser och fonder som generöst bidragit med medel till vår verksamhet under 2016. Arbetet med att arrangera aktiviteterna har försvårats pga. minskade bidrag, vilket gör att tacket blir desto större.