Verksamhetsplan 2017

21-23 april: Arbetshelg

3-8 juli: Sommarvecka/familjevecka i Tanum Strand

26-28 oktober: Arbetshelg & Halloweenhelg i Göteborg/Stockholm för det njursjuka barnet + en förälder

Förutsättningen för att kunna genomföra de planerade träffarna är att vi beviljas fondmedel och landstingsbidrag.