Njurförbundets barn- och föräldragrupp

Njurförbundets barn- och föräldragrupp arbetar med att stödja familjer med njursjuka barn och skapa samhörighet. Vi sprider också kunskap om njursjuka barn och deras familjers villkor, och arbetar för att förbättra njursjukvården. En styrgrupp med ett antal föräldrar leder arbetet.

Aktiviteter

Vi anordnar varje år flera aktiviteter där man kan träffa andra familjer i samma situation och utbyta erfarenheter med varandra. Varje sommar brukar vi ha familjeläger och på hösten en helgträff.

Medlemskap behövs för att delta i Barn- och föräldragruppens aktiviteter. Vill du prata med någon kontaktfamilj eller har frågor kontakta Njurförbundets kansli, på telefon 08-546 405 00. Det går också att bli medlem direkt på hemsidan.
Bli medlem

Familjevecka på TanumStrand 1-6 juli 2019

Barn- och föräldragruppen inom Njurförbundet, arrangerar en familjevecka på TanumStrand för familjer med njursjuka barn, som under 2019 fyller högst 18 år. Syftet med familjeveckan är att ge tillfälle till information och erfarenhetsutbyte, men också till rekreation och umgänge under trevliga former.

Deltagaravgiften för veckan är 1 000 kronor per person. Avgiften inkluderar logi, måltider och resekostnader med billigaste färdsätt. Anmälan till familjeveckan sker via anmälningsblankett (se länk nedan) och postas eller mejlas till Njurförbundets kansli: info@njurforbundet.se, och ska vara kansliet tillhanda senast 3 maj 2019.

Läs mer om familjeveckan HÄR >

Gör din anmälan HÄR >

 

Kontaktperson

Kristina Andersson Holgersson (Kungsbacka)
kristina.holgersson@hotmail.com

Verksamhetsplan 2019

26-28 april: Arbetshelg.
1-6 juli: Sommarvecka/familjevecka i Tanum Strand.
20-22 september: Föräldrahelg för 20 deltagare en förälder/familj.
25-27 oktober: Arbetshelg & Hösthelg i Göteborg eller Stockholm för det njursjuka barnet + en förälder.

Förutsättningen för att kunna genomföra de planerade träffarna är att vi beviljas fondmedel och landstingsbidrag.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen för 2018 hittar du här.

Verksamhetsberättelsen för 2017 hittar du här.