Njurförbundets barn- och föräldragrupp

Njurförbundets barn- och föräldragrupp arbetar med att stödja familjer med njursjuka barn och skapa samhörighet. Vi sprider också kunskap om njursjuka barn och deras familjers villkor, och arbetar för att förbättra njursjukvården. En styrgrupp med ett antal föräldrar leder arbetet.

Aktiviteter

Vi anordnar varje år flera aktiviteter där man kan träffa andra familjer i samma situation och utbyta erfarenheter med varandra. Sommaren 2018 planerar vi familjeläger den 2-7 juli och en helgträff den 26-28 oktober.

Medlemskap behövs för att delta i Barn- och föräldragruppens aktiviteter. Vill du bli medlem, prata med någon kontaktfamilj eller har frågor kontakta Njurförbundets kansli, på telefon 08-546 405 00. Det går också att bli medlem direkt på hemsidan.
Bli medlem

Familjevecka 2018

Välkomna till Tanum Strand i Bohuslän den 2 – 7 juli 2018. Vi arrangerar en vecka för familjer med njursjuka barn, som under 2018 fyller högst 18 år. Syftet med familjeveckan är att ge tillfälle till information och erfarenhetsutbyte, men också till rekreation och umgänge under trevliga former. Vi hälsar er välkomna till en lärorik och aktiv sommarvecka.

Mer information och inbjudan: Inbjudan familjevecka 2018

Anmälningsblankett: Anmälan familjevecka 2018

Kontaktperson

Kristina Andersson Holgersson (Kungsbacka)
kristina.holgersson@hotmail.com

Verksamhetsplan 2018

11-13 maj: Arbetshelg
2-7 juli: Sommarvecka/familjevecka i Tanum Strand
26-28 oktober: Arbetshelg & Halloweenhelg i Göteborg/Stockholm för det njursjuka barnet + en förälder

Förutsättningen för att kunna genomföra de planerade träffarna är att vi beviljas fondmedel och landstingsbidrag.

Verksamhetsberättelsen för 2017 hittar du här.