Fonder

Här finner du information om Njurfonden, Tommy och Gösta Anderssons minne, Alwallsfonden, Rekreationsfonden och Amelie Ersmarkers Minnesfond.

För mer information kontakta oss tel: 08-546 405 00

Tommy och Gösta Anderssons söks via Njurfondens hemsida.

Sista ansökningsdag för Alwallsfonden 15 augusti.

Sista ansökningsdag för Amelie Ersmarkers Minnesfond är den 28 februari.

Rekreationsfonden kan sökas löpande.

Njurfonden

Insamlingsstiftelen Njurfonden har startats för att samla in ekonomiska medel och lämna bidrag till vetenskaplig forskning om njursjukdomar och njurtransplantationer och arbeta för att befolkningen får kunskap om njurarnas viktiga funktioner. Bakom stiftelsen står Njurförbundet, Svensk Njurmedicinsk Förening (SNF), Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening (SNSF) och Svensk Transplantationsförening (STF).

Insamlingsstiftelsen Njurfonden administreras av Njurförbundet.

Mer information se: www.njurfonden.se