Fonder

Njurförbundet förvaltar ett antal fonder där bidrag kan sökas för olika ändamål.

Bidrag till njursjuka

För bidrag till njursjuka för exempelvis rekreation, resor med mera, finns Amelie Ersmarkers Minnesfond (barn upp till 18 år) och Niclas och Mattias Minnesfond.
Njurförbundets rekreationsfond som instiftades 1997 har avvecklats 2017.

Projekt

För projektbidrag finns Njurförbundets stipendiefond till Professor Alwalls minne (Alwallsfonden).

Forskning

För forskning finns Insamlingsstiftelsen Njurfonden och Tommy och Gösta Anderssons minnesfond. Ansökan sker via Njurfondens hemsida.

Regionala fonder

Flera av Njurförbundets regionföreningar förvaltar dessutom regionala fonder som delar ut bidrag till forskning, projekt och till medlemmar i behov av ekonomiskt stöd.

För mer information om varje fond, klicka på respektive rubrik under "Läs vidare"