Alwallsfonden

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne lämnar bidrag till projekt som syftar till att förbättra de njursjukas situation. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier samt som projekt­­bidrag. Alwallsfonden utlyser upp till 40 000 kronor 2017.

Ansök gärna via webbformuläret längst ned på sidan. Det går också att skriva ut en ansökningsblankett, eller rekvirera från Njurförbundets kansli, och skicka i fyra exemplar med post.

Ansökningar ska vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 september.
Besked om utdelning ges tidigast den 23 oktober.

NJURFÖRBUNDET
Box 650
101 32 STOCKHOLM
Tel. 08-546 405 00
e-post: info@njurforbundet.se

Tidigare utdelningar