Alwallsfonden

Njurförbundets Stipendiefond till Professor Nils Alwalls Minne lämnar bidrag till projekt som syftar till att förbättra de njursjukas situation. Utdelningen ur fonden ges i form av rese- och studiestipendier samt som projekt­­bidrag.

Ansökan sker antingen via post på särskild blankett i fyra exemplar eller via vårt webbformulär i ett exemplar och skall vara Njurförbundet tillhanda senast den 15 augusti.

Ansökningsblanketter rekvireras från Njurförbundets kansli eller nedan.

NJURFÖRBUNDET
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG
Tel. 08-546 405 00
e-post: info@njurforbundet.se

Skriv ut ansökningsblanketten och fyll i eller fyll i direkt från datorn.