Niclas och Mattias minnesfond

Niclas och Mattias minnesfond förvaltas av Njurföreningen Norra Mälardalen. Njursviktiga och transplanterade från hela landet är välkomna att söka, men personer från Västmanland och Uppsala län kan prioriteras. Fonden fördelar ekonomiskt stöd enligt följande kriterier:

  • Rekreation och kursverksamhet till unga njursviktiga/transplanterade och deras anhöriga
  • Rekreation till äldre ensamstående njursviktiga/transplanterade
  • Rekreation till övriga njursviktiga/transplanterade

Skriftlig ansökan skickas till Njurföreningen Norra Mälardalen. Läs mer på föreningens hemsida:

Njurföreningen Norra Mälardalen