Regionala fonder

De flesta av Njurförbundets 14 regionföreningar förvaltar fonder för olika ändamål. Det kan vara forskning eller rekreationsstöd till medlemmar. Vill du ha mer information om en särskild fond, gå till hemsidan för respektive region. Du hittar den i rullisten ovan.

Kontonummer för regionföreningarnas fonder

Norrbotten: pg 38 36 73-1

Västerbotten: bg 5403-7866

Västernorrland: bg 165-0902

Jämtland/Härjedalen: bg 5999-1356

Gävle Dala: bg 736-7196

Norra Mälardalen: bg 736-7196

Norra Mälardalen: Stiftelsen Niclas och Mattias minnesfond (bidrag för rekreation och kurser)

Värmland: pg 41 65 89-0

Örebro län: pg 641 67 14-1

Sörmland: pg 405 57 79-5

Västsverige: Lars-Erik Gelins minnesfond, bg 5417-188

Småland: pg 854 23-2

Sydsverige: bg 171-0730