Tommy och Gösta Anderssons minne

Tommy Andersson var den första patienten som transplanterades i Sverige 1964 på Serafimerlasarettet i Stockholm. Tommys pappa Gösta donerade sin ena njure till sonen som då var 17 år. Föräldrarna till Tommy testamenterade en miljon kronor till Njurförbundet. Efter deras bortgång beslutade förbundsstyrelsen att gåvan ska användas för forskning om njurtransplantationer med levande givare. Utdelningen sker i samband med övrig utdelning ur Njurfonden.

Ansök via Njurfondens hemsida >>

Bidrag kan sättas in på:

Bankgiro: 900-3674
Plusgiro: 90 03 67-4

Njurförbundet
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Tel:08-546 405 00

e-post: info@njurforbundet.se

Utdelning 2012 >>

Utdelning 2010 >>

Utdelning 2009 >>