Njurföreningen i Örebro län

Kallelse/inbjudan till ÅRSMÖTE 2020

Tid: söndagen den 8 mars kl. 13.00
Plats: Hovsta församlingsgård, Kårstavägen 40, 703 76 Örebro
Anmälan: Se Anmälan 2020