Möjligheten att söka ersättning till riskgrupper, för personer som löper risk att bli svårt sjuka av covid-19 men inte har möjlighet att arbeta hemifrån, ska förlängas till och med den 30 april 2021, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen avser att fatta beslut om förlängning av ersättningarna så snart riksdagen har godkänt regeringens kommande budgetförslag. Beslut om förlängningen förväntas tas av regeringen i början av februari 2021. Det kommer ges möjlighet till retroaktiv ersättning.

Läs mer om ersättningen >

2021-01-11