Kontakta oss

Förbundskansliet

Växel: 08-546 40 500
info@njurforbundet.se
Box 650, 101 32 Stockholm
Besöksadress: Barnhusgatan 20, 3 tr
Org. nr 802006-1332

Sara Norman
Verksamhetschef
tfn: 08-546 40 501
mobil: 070-33 66 401
sara.norman@njurforbundet.se

Ida Mourujärvi
Administrativt ansvarig
tfn: 08-546 40 502
ida.mourujarvi@njurforbundet.se

Robin Warldén
Formgivare
tfn: 08-546 40 503
robin.warlden@njurforbundet.se

Annelie Olsson Larsson
Reporter Njurfunk
tfn: 08-546 40 503
mobil: 076-272 07 00
annelie.olsson.larsson@njurforbundet.se

Vid frågor om Njurfonden, ring 08-546 40 500 eller mejla till info@njurfonden.se

 

Förbundsstyrelsen 2017-2018

Njurförbundet styrelse
Njurförbundets styrelse samlad. Övre raden från vänster: Lars Åke Pellborn, Björn Nilsson, Ronny Ljung, Henrik Eriksson, Tina Pajunen. Undre raden från vänster: Rose Marie Arnviken Litbo, Ulla Evensson, Mojgan Kashi, Håkan Hedman.

Ordförande
Håkan Hedman
Fykelyckan 2
433 69 SÄVEDALEN
Tel: 031-26 00 58
Mobil: 070-718 16 70
E-post: hakan.hedman@njurforbundet.se

Vice ordförande
Lars Åke Pellborn
Segelbåtsvägen 14
112 64 STOCKHOLM
Tel: 08-738 07 44
Mobil: 070-528 53 45
E-post: lars.ake@pellborn.se

Vice ordförande
Tina Pajunen
Sörgårdsgatan 10
431 67 MÖLNDAL
Tel: 031-20 61 91
Mobil: 070-631 40 63
E-post: tina.pajunen@njurforbundet.se

Förbundssekreterare
Ulla Evensson
Statsfruvägen 24
647 32 MARIEFRED
Mobil: 070-302 71 58
E-post: ullaevensson@live.se

Ledamot/förbundskassör
Björn Nilsson
Länsmansvägen 30
128 38 SKARPNÄCK
Mobil: 070-771 53 02
E-post: bjorn.nilsson@njurforbundet.se

Ledamot
Rose Marie Arnviken Litbo
Ölandsgatan 9
392 31 KALMAR
Mobil: 073-775 97 96
E-post: mia@litbo.org

Ledamot
Henrik Eriksson
Gesällgatan 14
462 41 VÄNERSBORG
Mobil: 070-043 31 27
E-post: henrik.eriksson@njurforbundet.se

Ledamot
Mojgan Kashi
Arkitektvägen 54
740 20 VÄNGE
Mobil: 070-725 85 86
E-post: mojgan.kashi@njurforbundet.se

Ledamot
Ronny Ljung
Lyckevägen 30
291 76 RINKABY
Mobil: 073-361 54 63
E-post: ronny.ljung@njurforbundet.se

Revisorer och revisorssuppleant

Margareta Morén, BDO Mälardalen AB, auktoriserad revisor
Lars Rekke, ordinarie förtroendevald revisor
Björn Severinsson, suppleant

Valberedning

Malin Haglund
Njurföreningen Västerbotten
Tel. 070-266 28 35
E-post: malinez@hotmail.com

Eva Falck
Njurförbundet Småland
Mellangatan 33 B
554 51 JÖNKÖPING
Mobil: 0705-123497
emf52@hotmail.com

Bengt Immelgård
Njurförbundet Sydsverige
Tunbyvägen 52
26978 Torekov
tel: 0703630369
imbygg@hotmail.com

Tony Karlsson
Njurförbundet Värmland
Nordtomten
671 95 Klässbol
Tel: 070-684 87 06
E-post:  0570460387@telia.com