Om Njurförbundet

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården. I dag har vi cirka 4 500 medlemmar i alla åldrar organiserade i 14 regionföreningar.

Njurförbundet har till uppgift

  • att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet
  • att företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer
  • att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem

Förbundet bör även verka för att skapa samhörighet och gemenskap mellan och inom olika grupper av njursjuka individer och deras anhöriga.

Vår strävan att nå uppsatta mål skall ske i samarbete med förbundets regionföreningar och sektioner, andra handikapporganisationer, sammanslutningar eller enskilda, som gagnar våra gemensamma syften.

I vårt arbete för njursjukas rättigheter utgår vi bland annat från FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet i samhället.