Om Njurförbundet

Njurförbundet är en ideell organisation som bildades 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället, speciellt med inriktning på frågor som rör njursjukas situation i vården. I dag har vi cirka 4 300 medlemmar i alla åldrar organiserade i 14 regionföreningar.

VÅRT UPPDRAG

Njurförbundet

- främjar och tillvaratar njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt från Njurförbundets Riktlinjer för god njursjukvård.

- företräder njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.

- samlar in och sprider kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.

- arbetar för gemenskap mellan olika grupper av njursjuka och närstående.

- följer samhällsutvecklingen och utvecklar kontinuerligt sin verksamhet.

Njurförbundets arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.