Förbundsstämma 2017

Helgen den 6-7 maj 2017 höll Njurförbundet förbundsstämma. Förbundsstämman ägde rum i Solna, på Hotell Park Inn.

Lördagen den 6 maj inleddes med ett seminarium på temat "Forskning och framtid", och själva stämman hölls den 7 maj.

Protokoll

Förbundsstämma 2017

För mer upplysningar, kontakta förbundskansliet, telefon: 08-546 40 500

Handlingar

Seminarieprogram 6 maj

Föredragningslista

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Förbundsstyrelsens förslag

Förslag till reviderade stadgar

Förslag till idéprogram

Förslag till rambudget

Förslag till verksamhetsplan

Valberedningens förslag - REVIDERAT 3 maj