Förbundsstämma 2017

Helgen den 6-7 maj 2017 är det förbundsstämma i Njurförbundet. Förbundsstämman äger rum i Solna, på Hotell Park Inn.

Lördagen den 6 maj inleds med ett seminarium på temat "Forskning och framtid".

Söndagen den 7 maj hålls förbundsstämma.

Här kan regionföreningarnas ombud och andra intresserade ladda ner handlingarna inför stämman. Inbjudna är regionföreningarnas ombud, förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorerna, två representanter för ungdomsgruppen respektive barn- och föräldragruppen samt särskilda gäster. Envar medlem har närvaro- och yttranderätt vid stämman.

För mer upplysningar, kontakta förbundskansliet, telefon: 08-546 40 500

Handlingar

Seminarieprogram 6 maj

Föredragningslista

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Förbundsstyrelsens förslag

Förslag till reviderade stadgar

Förslag till idéprogram

Förslag till rambudget

Förslag till verksamhetsplan

Valberedningens förslag - REVIDERAT 3 maj