Handlingsprogram

Njurförbundet har till uppgift att:

 • främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt från Njurförbundets "Riktlinjer för god njursjukvård".
 • företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
 • insamla och förmedla kunskaper och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.

Njurförbundets arbete tar avstamp i det handlingsprogram som antogs av förbundsstämman 2011. I handlingsprogrammet fastslås vad Njurförbundet vill uppnå för följande områden:

 • Njurvårdens planering
 • Njursvikt
 • Kost och motion
 • Dialys
 • Hemodialys (bloddialys)
 • Peritonealdialys (bukhinnedialys)
 • Transplantation
 • Social trygghet och ekonomi
 • Rehabilitering, arbete och utbildning
 • Forskning
 • Information

Handlingsprogrammet i sin helhet finns att ladda ned här:
Handlingsprogram för Njurförbundet