Njurförbundets kansli

Postadress:
Njurförbundet
Box 650
101 32 STOCKHOLM

Besöksadress:
Barnhusgatan 20, 3 tr
STOCKHOLM

Telefon vx: 08-546 405 00
Telefontid: 8.30-14.00

PlusGiro: 25 30 67 – 3
Bankgiro:
690-1334
Medlemsavgiftskonto:
121-8783
Organisationsnummer: 802006-1332


Sara Norman
Verksamhetschef

tfn: 08-546 40 501
mobil: 070-33 66 401

sara.norman@njurforbundet.se

Ida Mourujärvi
Administrativt ansvarig
tfn: 08-546 40 502
ida.mourujarvi@njurforbundet.se

Robin Warldén
Formgivare
tfn: 08-546 40 500
robin.warlden@njurforbundet.se

Pontus Ljunghill
Webbredaktör
tfn: 08-546 40 500

Njurfonden
tfn: 08-546 40 500
info@njurfonden.se


Minnesgåvor och övriga gåvor till Njurfonden

tfn: 020-900 100

Insamlingsstiftelsen Njurfonden granskas av Svensk Insamlingskontroll.