Riktlinjer för god njursjukvård

Njurförbundet har till uppgift bland annat att främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt från Njurförbundets "Riktlinjer för god njursjukvård". Riktlinjerna finns att ladda ned här, kapitel för kapitel.

Förord
Njurförbundet
Bakgrund
Vård och stöd till njursjuka, allmänt
Information och undervisning
Njursvikt
Dialys, Peritonealdialys, Hemodialys
Njurtransplantation
Familj, relationer och samlevnad
Rehabilitering
Forskning
Vård i livet slutskede
Guidlines (eng)

Bilagor:

Ordförklaringar
Litteratur