Stadgar för Njurförbundet

Njurförbundets arbete regleras av Stadgar för Njurförbundet,antagna av förbundsstämman 2017. Arbetet i regionföreningarna regleras av Normalstadgar för regionförening tillhörande Njurförbundet.Stadgarna finns att ladda ner här: Stadgar för Njurförbundet