Bromsmedicin rekommenderas mot cystnjurar

Bromsmedicinen Jinarc mot cystnjurar ingår inte i läkemedelsförmånen. Men nu rekommenderar NT-rådet att landstingen använder medicinen.

Många patienter med ADPKD (cystnjurar) har hoppats på Jinarc, den första medicinen som kan bromsa tillväxten av cystor på njurarna. Läkemedlet är godkänt, men i oktober 2016 beslutade Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, att medicinen inte kommer ingå i läkemedelsförmånen. Beslutet innebär att varje landsting kan ta ställning till om de ska förskriva Jinarc till patienter med ADPKD och subventionera medicinen, eller inte.

Njurförbundet reagerade mot TLV:s beslut och skrev ett brev till NT-rådet vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, som ger rekommendationer till landstingen om läkemedel. ”Det är Njurförbundets förhoppning att NT-rådet rekommenderar sjukvårdshuvudmännen att subventionera Jinarc till patienter som har diagnosen ADPKD i de fall läkemedlet bedöms skapa medicinsk nytta.”

Nu har NT-rådet fattat beslut att rekommendera landstingen att använda Jinarc vid ADPKD under vissa förutsättningar. Bland annat ska njurfunktionen snabbt försämras eller njurarna snabbt öka i storlek, och behandlingen ska sättas in i stadium två till tre. Omkring 300 patienter uppskattas vara aktuella för behandling, enligt NT-rådet.

Jinarc är namnet på en medicin med Tolvaptan som aktiv substans. Den blockerar effekten av ett hormon som är involverat i tillväxten av cystor. Den hämmar också återupptaget av vatten i njuren, vilket gör att man kissar mer.

Läs hela NT-rådets yttrande till landsting och regioner här: YTTRANDE NT-RÅDET