Njurförbundets ordförande i Donationsrådet

Njurförbundet är en viktig aktör i Sveriges donationsfrämjande arbete. När Regeringen nu har utsett ledamöter i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation vid Socialstyrelsen (Donationsrådet) för kommande period har Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet, fått förlängt förordnande till och med den 30 juni 2018.

Donationsrådets uppgift är att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete. Donationsrådet ska tillsammans med Socialstyrelsen medverka till att göra Sverige bättre på organ- och vävnadsdonation.

Ordförande i Donationsrådet är Kenneth Johansson, landshövding Värmlands län.

Ledamöter är:

Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet

Mali Sjetne, vävnadskoordinator, Vävnadsbanken i Lund

Åsa Sandgren Åkerman, handläggare SKL

Cecilia Diamant, donationsansvarig sjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus

Per Lindner, transplantationskirurg och verksamhetschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Michael Wanecek, donationsansvarig läkare, överläkare på Capio S:t Görans Sjukhus

Finn Bengtsson, ledamot i Socialutskottet