Stockholm inrättar donationscentrum

Ett regionalt donationscentrum ska skapas i Stockholm, med syfte att öka antalet donationer i regionen. Det ska starta vid årsskiftet och målet är en fördubbling av donatorer.

Det regionala donationscentret är ett uppdrag från landstinget till Karolinska universitetssjukhuset. Årsbudget beräknas till 13 miljoner kronor, för personal, utbildningsinsatser, kvalitetsarbete och uppföljning med närstående.

– Vi behöver tydliga rutiner för bemötande och omhändertagande av möjliga donatorer. Vårt nya donationscentrum ska samordna och stötta sjukhusen i detta viktiga arbete, säger hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L).

Stockholm-Gotland är idag den region som har högst donationsfrekvens i Sverige, efter att under perioden 2000–2012 haft den lägsta. Ett projekt med namnet Optimerad organdonation drevs under 2012-2016. Under projektperioden fördubblades antalet donatorer till 44 per år. Med det nya donationscentret räknar man med en ytterligare ökning med upp till ca 35 donatorer per år.

Initiativet till donationscentret i Stockholm välkomnas av Björn Nilsson, ordförande i regionföreningen Njurförbundet Stockholm Gotland.

– Ja, det här är en glad nyhet som kommer många framtida sjuka till del, och något vi kämpat för när vi påverkade för att få in fler transplantationer som mål i njurplanen för Stockholm. Vi har pekat på att flera av de organisatoriska förbättringar som föreslås i den statliga organisationsutredningen kan genomföras direkt, utan att man behöver invänta ny lagstiftning, och det har man tagit fasta på här, säger Björn Nilsson.

Även Kristina Hambraeus Jonzon, överläkare på intensivvårdsavdelningen på Karolinska är positiv till centret.

– För att det ska fungera genom hela kedjan, från en donators önskan om organdonation till en transplantation hos en dödssjuk person, är det många professioner som är inblandade. Som det är nu finns det ingen gemensam organisation för detta, säger Kristina Hambraeus Jonzon till SVT Nyheter Stockholm.

– Kan man samla alla professioner och kunskap i en organisation blir det mindre sårbart. De flesta länder som är framgångsrika på det här området har regionala, eller nationella organisationer för organdonation, säger hon.