Njurfunk – vår tidning

 

Alla medlemmar i Njurförbundet får tidningen Njurfunk fyra gånger per år (utgivningsmånader är mars, juni, september och december). Här får du senaste nytt om forskning, personporträtt, nyheter inom njursjukvården, tips och goda råd samt nyheter från förbundet och regionföreningarna. Njurförbundets medlemstidning Njurfunk har funnits sedan 1974.

Läs senaste numret av Njurfunk här >

Prenumeration

Prenumerationspris för icke medlemmar: 320 kr/år.

Upplaga

Upplaga: 4 800 ex.

Annonser

Sara Norman
Tel: +46 (0) 8 546 40 501,
sara.norman@njurforbundet.se

Redaktion

Sara Norman
Tel: +46 (0) 8 546 40 501,
sara.norman@njurforbundet.se

Redaktionskommitté

Håkan Hedman, ansvarig utgivare
hakan.hedman@njurforbundet.se

Sara Norman, förbundskansliet
sara.norman@njurforbundet.se

Gunilla Dahlqvist
gunilla.e.dahlqvist@gmail.com

Ulla Evensson
ullaevensson@live.se

Ingela Fehrman-Ekholm, Medicinskt sakkunnig i transplantation
Gregor Guron, Medicinsk sakkunnig i njurmedicin
Aso Saeed, medicinskt sakkunnig i njurmedicin