Donationsveckan 2017

Donationsveckan 2017 inträffade den 9-15 oktober. Syftet med Donationsveckan är att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation och att få fler människor att ta ställning. Flera av Njurförbundets regionföreningar hade informationsaktiviteter runt om i landet under veckan.

Drygt 9 000 anmälningar inkom till donationsregistret under årets donationsvecka. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2016, och den högsta siffran sedan veckan började arrangeras 2010.

Du kan ta ställning genom att:

  • Anmäla dig till donationsregistret
  • Informera dina närstående
  • Fylla i ett donationskort

Aktiviteter i Njurförbundets regionföreningar

Västerbotten

Njurföreningen i Västerbotten samarbetar med IVA i Umeå och genomför information under tre dagar vid Universitet, idrottsanläggning och vid NUS. Förutom föreningen och IVA deltar hjärt/lung avd, ögon, IVF och blodcentral. Föreningen stöttar ekonomiskt med diverse inköp och annonsering. Skellefteå och Lycksele stöttas ekonomiskt.

Gävle Dala

Njurförbundet Gävle Dala står i köpcentrumet Kupolen i Borlänge den 15 oktober tillsammans med Leverförbundet. De delar ut donationskort och har en dator där besökarna kan registrera sig direkt i donationsregistret.

Sörmland

Föreningens företrädare kommer att finnas på Mälarsjukhuset i Eskilstuna tillsammans med personalen och prata och dela ut donationskort måndag-onsdag ca kl.8-14.

Torsdag eller fredag kommer företrädare för föreningen finnas på Hälsotorget, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, pratar med folk och delar ut donationskort.

Västsverige

Information i hörsalen på Stadsbiblioteket vid Götaplatsen, Göteborg, lördagen den 14 oktober, både kl 12.00 och kl 13.30. Panelsamtal om hur det går till att ge och ta emot en njure, som leds av Daniel Brattgård, sjukhuspräst senior. Faktainformation ges av företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och personer som berättar om sina egna upplevelser av att ha donerat och tagit emot en njure från en vän, pappa och mak

Småland

Onsdagen den 11 oktober på står Njurförbundet Småland i foajen på Ryhov och ger information och delar ut donationskort.

Sydsverige

Njurförbundet Sydsverige kommer att vara på Skånes universitetssjukhus i Lund den 11/10 mellan 11:00-15:00.

Örebro

Den 26-27 oktober står regionföreningen i gallerian Vågen och informerar om organdonation.

Mer information om organdonation finns på:

Socialstyrelsens hemsida Livsviktigt, med länk till donationsregistret: www.livsviktigt.se

Stiftelsen Livet som gåva: www.livetsomgava.nu

Stiftelsen MOD Mer organdontation: www.merorgandonation.se