Levande donator

Det har blivit allt mer vanligt att föräldrar, syskon, makar och ibland också goda vänner donerar sin ena njure.

Om givaren och mottagaren av njuren bor på samma ort kan de vända dig till mottagarens njurmottagning för information och undersökning. Givare som inte bor på samma ort kan vända sig till närmaste njurmottagning. Där ges all information givaren behöver för att kunna ta ställning.

Information till levande donator

På njurmottagningen blir du hälsoundersökt och du kommer att få redogöra för genomgångna sjukdomar. Du får också möjlighet att diskutera med en kurator om beslutet att eventuellt donera din ena njure.

Om allt stämmer och du bestämmer dig för att genomföra donationen kommer du få en tid hos transplantationsenheten där transplantationen ska äga rum där du kommer att bli ytterligare undersökt med röntgen av njurarna. Därefter tas ställning om operationen kan genomföras och planering för operation kan starta.

Du kan när som helst under utredningen och ända fram till operationen ändra ditt beslut att donera.

Det är mycket goda chanser att transplantationen från en levande givare lyckas men det är viktigt att veta att transplantationen kan misslyckas av olika anledningar.

Du som har rätt till sjuklön genom försäkringskassan får ersättning för de arbetsdagar som går åt till undersökningar före donationen och den tiden som du är sjukskriven efter ingreppet. Landstinget ska stå för ersättning som inte ersätts av sjuklön eller sjukpenning. Kurator på njurmottagningen informerar dig om de ekonomiska frågorna.

Det finns fyra transplantationsenheter i Sverige: Huddinge, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Här kan du ladda ner en broschyr om njurdonation från Sahlgrenska universitetssjukhuset:
Att ge en njure - en informationsbroschyr om njurdonation

Medlemmar i Njurförbundet erbjuds att köpa boken "En njure flyttar hemifrån" av Karin Bergvall till rabatterat pris: 106 kronor inklusive frakt. Skicka ett meddelande till karin@klosterforlag.se. Skriv NJURDONATION i ämnesfältet. Glöm inte att uppge namn och adress. Sätt i pengarna på plusgiro 592290-1. Mer information om boken finns på Kloster förlag.