Transplantation

Njurtransplantation innebär att en frisk njure från en annan människa opereras in hos den njursjuke. Givaren kan vara en nära anhörig som avstått en av sina njurar. Den levande givaren är oftast en förälder eller ett syskon. Även mellan äkta makar och sambopar sker donation av njurar. Endast 20% av alla njurtransplantationer görs med levande donatorer.
Det vanligaste är att transplantation sker med en njure från icke besläktad avliden person.

Avstötning utgör det svåraste problemet vid en transplantation. Mottagarens immunologiska försvarsmekanismer angriper njuren därför att denna uppfattas som ett främmande organ. För att förhindra avstötning måste alltid den transplanterade få immunhämmande mediciner, vilka i vissa fall kan ge en del biverkningar. En njurtransplantation ger i de flesta fall ett gott resultat och den njursjuke kan oftast återgå till ett liv med normal arbetskapacitet.

Bristen på organ från avlidna gör att väntetiden för en njurtransplantation mestadels är mer än två år.