Psykosocialt stöd

Njursjukdom påverkar en inte bara fysiskt – även det sociala livet och hur man mår psykiskt kan förändras. Rådgivning och stödsamtal hos kurator hjälper många.

Så kan man påverkas

Att få veta att man har kronisk njursvikt kan vara omvälvande, inte minst mentalt. Ett liv med livslång behandling och förändrad vardag kan påverka på flera sätt. Det är inte ovanligt att man börjar grubbla över sin situation, hur man mår fysiskt men också psykiskt och hur det sociala livet påverkas av sjukdomen. Inte bara den njursjuke berörs, familj och vänner påverkas också. Man kan till exempel behöva hjälp med att hantera nedstämdhet och fundera över arbetslivet – behöver man gå ner i arbetstid eller rent av byta yrkesbana? Och vilken hjälp behöver de närmast anhöriga?

Få hjälp med

Det finns kuratorhjälp att få på njurmedicinska kliniker. Kuratorn kan hjälpa till med:

  • Information och rådgivning
  • Utredning och bedömning
  • Stödsamtal

Njurdagboken

Läs mer på Njurdagboken.se