Ungdomsgruppen

Kom med!

Är du ung med njursjukdom - välkommen i Njurförbundets ungdomsgrupp. Här får du träffa andra, som är i liknande situation som du. Om du är medicinerande, dialyserande, transplanterad - vi vet hur det är.

Vi brukar träffas och ordna konferenser med olika teman några gånger per år. Idéer och uppslag till verksamheten från nya medlemmar tar vi gärna emot. Och vill du själv vara med att arrangera någon aktivitet är det mycket välkommet.