Information

Ett av Njurförbundets uppdrag är att samla in och sprida kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.

Informerar, stärker, inspirerar

Kunskapsnivån om njurar och njursjukdomar behöver höjas. Njurförbundet arbetar för att sprida information till allmänheten, sjukvården och beslutsfattare om njurarnas betydelse, livsstilens påverkan, symptom, diagnoser och behandlingsalternativ.

Vi sprider kunskap som stärker personer med njursjukdom, inspirerar och visar på möjliga vägar till ett bra liv.

Missförhållanden ska belysas. Genom kontinuerlig bevakning följer Njurförbundet utvecklingen i samhället i avseenden som påverkar situationen för våra målgrupper och uppmärksammar omvärlden på vad som kan bli bättre och hur.

Broschyrer

Här kan du ladda ner Njurförbundet broschyrer.
Du kan även beställa dem på telefon 08-546 40 500 eller e-post info@njurforbundet.se

Njursvikt – ett lurigt tillstånd

Njursvikt – den tysta sjukdomen

Samliv och sexualitet vid njursvikt

Barn med njursjukdom

Har du ett barn med njursjukdom i din grupp

Ansökan om vårdbidrag för Ditt njursjuka barn

Ungdomsgruppen

En av tio

*Njursjuk

*Dialys

*Transplantation

*Att äta rätt

* Njursjuk, Dialys, Transplantation och Att äta rätt har utgått och finns endast som pdf för nedladdning på denna sida.