Har ditt barn njursjukdom?

Barn med njursjukdom och deras närmast anhöriga har ofta stort utbyte av att träffa andra familjer i samma situation. Njurförbundets barn- och föräldragrupp arbetar aktivt med att stödja och skapa gemenskap mellan familjer med njursjuka barn, men också med att förbättra vården och sprida kunskap.