Förbundsstämma 2021

Datum: lördag 29 maj
Tid: kl. 10.00 – 15.00
Plats: Zoom, Online
Anmälan: Senast den 15 maj

 

Om förbundsstämman

I år genomfördes förbundsstämman digitalt via zoom på grund av pandemin. Förbundsstämman sändes även online och kan ses här i efterhand.

Se sändningen från förbundsstämman! Stämman startar 17 minuter in i sändningen.

 

Ombud och förbundsstyrelsens ledamöter, som ska rösta, kommer även att få logga in i en separat plattform, som används för att rösta. Av säkerhets- och tekniska skäl sker inloggning i mötesplattformen med bank-id. Därför behöver personnummer anges i anmälan för dessa personer.

Röstberättigad vid stämman är regionföreningarnas valda ombud. Regionföreningar med upp till 200 medlemmar utser två ombud, och därutöver ett ombud för varje påbörjat tvåhundratal medlemmar, dock max 4 ombud. Förbundsstyrelsens ledamöter är röstberättigade utom i frågor som berör ansvarsfrihet, ekonomisk förvaltning samt val av revisorer.

Medlem har närvaro- och yttranderätt vid stämman.

För ytterligare upplysningar kontakta förbundskansliet:
Sara Norman, tel: 08-546 40 501,
e-post: sara.norman@njurforbundet.se

Välkomna!

 

Föredragningslista

Klicka HÄR för att ladda ned föredragningslistan >>

Årsredovisningar

Ladda ned årsredovisningarna genom att klicka på länkarna nedan.

Bilaga 1 Njurförbundet årsredovisning 2019 >>

Bilaga 2 Njurförbundet årsredovisning 2020 >>

Bilagor

Ladda ned bilagorna genom att klicka på länkarna nedan.

Bilaga 3 Förbundsstyrelsens förslag >>
Bilaga 4 Rambudget 2022-2023 >>
Bilaga 5 Verksamhetsplan 2021-23 >>
Bilaga 6 Valberedningens förslag >>