Forskningsfonden för Njurförbundet Norrbotten

Plusgiro: 38 36 73-1

Forskningsfondens utskott:
Ann-Christine Magnusson
Lilian Sundqvist
Rita Larsson

Ersättare:
Margareta Eriksson
Petter Lundström