Forskningsfonden

Forskningsfonden för Njurförbundet i Norrbotten

Plusgiro: 38 36 73-1

Forskningsfondens utskott:

Lennart Salander
070-557 12 79

Lilian Sundqvist
076-789 32 61

Margareta Eriksson
073-806 51 59

Svante Johansson (ers)
070-348 65 81