Njurveckan 2019

Torsdag den 14 mars infaller Världsnjurdagen. Temat för internationella World Kidney Day handlar om att höja kunskapen om att njursjukdomar ökar världen över och är en snabbt ökande dödsorsak. Förebyggande åtgärder och bättre vård är livsviktigt, i Sverige och i världen. Regionföreningar som planerar aktiviteter under Njurveckan och Världsnjurdagen för att sprida information om njursvikt och Njurförbundet kan beställa material från förbundskansliet.

Vid beställning från Njurförbundet ange produkt, antal, mottagare och leveransadress. Skriv ”Världsnjurdagen” i ärenderaden. Sista datum för att beställa är måndag den 4 mars. Beställ via e-post till info@njurforbundet.se

Kom med! Flyer 210x99 mm

Nytt tvåsidigt kort för att värva medlemmar. Portofritt med plats för medlemsuppgifter.

Njurdagboken. Flyer 210x99 mm

Informationsblad om Njurförbundets webbsida för personer med njursvikt. Dela ut och lägg i väntrum på njurmottagningar och vårdcentraler.

Infokort

Kort i A6-format (som ett vykort) med fakta om njursvikt. Lätta att dela ut. Utan kostnad.

Njursvikt - ett lurigt tillstånd

12-sidig broschyr med grundläggande information om njurar, njursjukdomar och behandlingar.