Fysisk aktivitet håller kroppen i trim

Regelbunden fysisk aktivitet är sjukdomsförebyggande. Motion är bra för vikten, välbefinnandet, skelettet och blodtrycket.

Tiotusen steg om dagen är ett rekommenderat mått på hälsofrämjande aktivitet. För den som har nedsatt njurfunktion kan detta kännas oöverstigligt. Utmärkande för kronisk njursvikt är stor trötthet och på den följer motstånd mot att anstränga sig fysiskt.
Orsaken till att orken tryter är främst blodbrist och försvagad muskulatur. Med bristande ork försämras livskvaliteten. Man hamnar i en nedåtgående spiral där det blir tungt att utföra sina dagliga aktiviteter.
För att må bättre fysiskt och psykiskt är det nödvändigt att motionera även om det tar emot. Det går att bryta den negativa spiralen men det kan vara svårt att hitta den motivation som behövs för att komma igång. Ett gott råd är att ta hjälp av specialisterna i det njurmedicinska teamet.

Fysisk aktivitet

Rörelse förbättrar hälsan. Den som äger en stegräknare kan konstatera att det går ganska fort att närma sig rekommenderad nivå bara genom att utföra sina dagliga sysslor. Om man dessutom anstränger sig så att man blir flåsig några gånger per vecka så ökar effekten.
Rörelser kan ske i form av styrketräning med lätta vikter och många repetitioner. Eller som konditionsträning i form av promenader, minst en halvtimme varje gång. Det kan kännas lättare att komma igång om man promenerar tillsammans med andra.

Fysisk träning

Det finns träningsprogram som är specifikt utformade för personer med kronisk njursvikt. Det kan handla om specifika rörelser i syfte att förbättra viss funktion. Om målet är att förbättra muskelstyrkan i benen för att orka promenera och gå i trappor behöver man träna med en belastning (intensitet) på cirka 50 procent av sin maximala styrka för att bli starkare.
Man behöver träna tre gånger per vecka (frekvens) och hålla på cirka 30 minuter (duration) för att få önskad effekt.
Sjukgymnasten hjälper till med träningstest och utformning av individuella träningsprogram.

Mer om motion

Exempel på fysisk aktivitet:

 • Promenera
 • Cykla
 • klippa gräs
 • Dansa
 • Plocka svamp/bär

Exempel på fysisk träning:

 • Styrketräning
 • Konditionsträning
 • Motionsgympa
 • Bassänggympa
 • Stavgång

Med regelbunden träning tre gånger per vecka under tillräckligt lång tid och med korrekt belastning går det att:

 • Minska trötthetskänslan
 • Öka muskelmassan
 • Minska risken för hjärtkärlsjukdom
 • Sänka förhöjt blodtryck
 • Motverka benskörhet
 • Öka konditionen
 • Förbättra livskvaliteten