Därför kan njurarna krångla

Permanent försämrad njurfunktion kan ha olika orsaker, till exempel diabetes, åderförkalkade njurar (nefroskleros) och den ärftliga sjukdomen cystnjurar.

Allmänt om njursjukdomar

Olika typer av njursjukdomar

 

Dags att söka vård?

Det vanligaste tecknet på njursvikt är onormal trötthet, ofta i kombination med illamående och dålig aptit. Högt blodtryck kan också vara en varningsklocka. Men när ska man söka vård för att kolla upp att njurarna fungerar som de ska?

Behandlingsalternativ

Tack vare medicinska framsteg är det idag möjligt att ge de allra flesta personer som drabbas av njursjukdom en fullgod behandling med gott resultat. Läs mer om olika typer av behandling:

Njursvikt
Dialys
Transplantation

Provtagning

Det finns flera olika prover som kan användas för att upptäcka njursjukdom. Vi berättar mer om dem.

Psykosocialt stöd

Nedstämdhet och att man inte kan jobba på samma sätt som förr kan följa i kölvattnet av kronisk njursjukdom. För många är kuratorhjälp ett stort stöd.

 

Njurdagboken – för dig som har njursvikt

Njurdagboken.se är Njurförbundets informationssida som vänder sig till personer med njursvikt och deras närstående. På sidan kan du skriva ut och fylla i din egen hälsodagbok, notera och följa olika hälsoparametrar, formulera mål för livsstilsförändring, föra träningsdagbok med mera.

Hälsoenkäten RAND-36

Skatta din hälsa och livskvalitet genom att fylla i hälsoenkäten RAND-36.
35 frågor för dig med njursvikt.