Vad vi vill

Vår vision är att alla med njursjukdom ska kunna leva ett rikt och långt liv. Jämlik vård, individanpassad dialys och att hinder för organdonation undanröjs är tre av våra hjärtefrågor.

njurförbundet vision

Vad vi gör

Njurförbundet påverkar, sprider kunskap, skapar gemenskap och främjar forskning.

Vi sprider kunskap

Njurförbundet samlar in och sprider kunskap och erfarenheter om njursjukas situation i Sverige och omvärlden.

 

Njurförbundet forskning Njurfonden

Vi främjar forskning

Njursvikt är en dold folksjukdom. Trots det är det inte ett strategiskt forskningsområde. Vi arbetar för att njurforskningen får ökade resurser så att njursjuka får ett bättre liv och att fler lever längre.

Presskontakter

Håkan Hedman
Ordförande
tel: 070-718 16 70
hakan.hedman@njurforbundet.se

Sara Norman
Verksamhetschef
tel: 08-546 40 501
sara.norman@njurforbundet.se

PRESSRUM