Njurfunk

Alla medlemmar i Njurförbundet får tidningen Njurfunk fyra gånger per år. Här får du senaste nytt om forskning, personporträtt, nyheter inom njursjukvården, tips och goda råd samt nyheter från förbundet och regionföreningarna.

Prenumerationspris för icke medlemmar: 320 kr/år.
Upplaga: 4 800 ex.

Annonser
Mediakraft Svenska AB, Anders Jaensson
Tel: +46 (0) 8 23 45 33
anders.jeansson@mediakraft.se

Annonspriser 2017

Redaktion
Sara Norman
Tel: +46 (0) 8 546 40 501,
sara.norman@njurforbundet.se