Våra fonder

Njurförbundet förvaltar ett antal fonder där bidrag kan sökas för olika ändamål.

Bidrag till njursjuka

För bidrag till njursjuka för exempelvis rekreation, resor med mera, finns Amelie Ersmarkers Minnesfond (barn upp till 18 år) och Niclas och Mattias Minnesfond.
Njurförbundets rekreationsfond som instiftades 1997 har avvecklats 2017.

Projekt

För projektbidrag finns Njurförbundets stipendiefond till Professor Alwalls minne.
Läs mer: Alwallsfonden

Forskning

För forskning finns Insamlingsstiftelsen Njurfonden.  Ansökan sker via Njurfondens hemsida. Tommy och Gösta Anderssons minnesfond är avvecklad från och med 2019.

Regionala fonder

Flera av Njurförbundets regionföreningar förvaltar dessutom regionala fonder som delar ut bidrag till forskning, projekt och till medlemmar i behov av ekonomiskt stöd.

Läs mer om våra fonder

Alwallsfonden

Amelie Ersmarkers Minnesfond

Niclas och Mattias minnesfond

Njurfonden

Tommy och Gösta Anderssons minne

Regionala fonder