Njurfunk – vår tidning

 

Njurfunk

Alla medlemmar i Njurförbundet får tidningen Njurfunk fyra gånger per år (utgivningsmånader är mars, juni, september och december). Här får du senaste nytt om forskning, personporträtt, nyheter inom njursjukvården, tips och goda råd samt nyheter från förbundet och regionföreningarna. Njurförbundets medlemstidning Njurfunk har funnits sedan 1974.

Läs Njurfunk nr 2-2022 här >

Läs Njurfunk nr 1-2022 här >

Läs Njurfunk nr 4-2021 här >

Läs Njurfunk nr 3-2021 här >

Läs Njurfunk nr 2-2021 här >

Läs Njurfunk nr 1-2021 här >

Läs Njurfunk nr 4-2020 här >

Läs Njurfunk nr 3-2020 här >

Läs Njurfunk nr 2-2020 här >

Prenumeration

Prenumerationspris för icke medlemmar: 320 kr/år.

Upplaga

Upplaga: 4 800 ex.

Annonsera

Annonsera i Njurfunk 2022

För annonsering kontakta:
Sara Norman
Tel: +46 (0) 8 546 40 501,
sara.norman@njurforbundet.se

Redaktion

Sara Norman
Redaktör
Tel: +46 (0) 8 546 40 501,
sara.norman@njurforbundet.se

Annelie Olsson Larsson
Reporter
Tel: 076-272 07 00
annelie.olsson.larsson@njurforbundet.se

Robin Warldén
Layout
Tel: 0709-466 366
robin.warlden@njurforbundet.se

Redaktionskommitté

Håkan Hedman, ansvarig utgivare
hakan.hedman@njurforbundet.se

Sara Norman, förbundskansliet
sara.norman@njurforbundet.se

Gunilla Dahlqvist
gunilla.e.dahlqvist@gmail.com

Ulla Evensson
ullaevensson@live.se

Cecilia Rosander
Specialist i internmedicin
och njurmedicin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg.

Maria Eriksson Svensson
Professor/överläkare, Njurmedicin,
Uppsala Universitet och Uppsala
Akademiska Sjukhus