Medlemskap i Njurförbundet

Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Över 4 000 svenskar går i dialys och drygt 5 000 lever med transplanterad njure. Gå med i Njurförbundet så får du stöd och hjälp att kunna leva ett bra liv som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående.

Ditt medlemskap är också ett viktigt bidrag till vårt arbete för att alla njursjuka ska kunna leva ett bra liv. Och du kan vara med och påverka samhället. Fyll i formuläret via länken nedan så kommer ett inbetalningskort med posten.

Som medlem får du

  • Medlemstidningen Njurfunk fyra gånger per år
  • Ökad kunskap om din sjukdom, behandling, möjligheter och rättigheter
  • Gemenskap tillsammans med andra som är i samma situation
  • Information om det som händer inom njursjukvården
  • Möjlighet att delta i resor och medlemsarrangemang
  • Möjlighet att teckna förmånliga medlemsförsäkringar (läs mer nedan)

Bli medlem

Medlemsavgift

Medlemsavgiften varierar beroende på vilken regionförening du tillhör. Vill du veta avgiften i din regionförening, klicka på länkarna vid kartan under.

Regionföreningar

 

1 Njurförbundet Sydsverige
2 Njurförbundet Västsverige
3 Njurförbundet Småland
4 Njurföreningen Kalmar län
5 Njurförbundet Sydöstra Sverige
6 Njurförbundet i Värmlands län
7 Njurföreningen Örebro län
8 Njurförbundet i Sörmland
9 Njurförbundet Stockholm Gotland
10 Njurföreningen Norra Mälardalen
11 Njurförbundet Gävle-Dala
12 Njurföreningen Jämtland/Härjedalen
13 Njurföreningen i Västernorrland
14 Njurföreningen i Västerbotten
15 Njurförbundet Norrbotten

Medlemsförsäkringar

Deltagarolycksfallsförsäkring
Som medlem i Njurförbundet omfattas du av en deltagarolycksfallsförsäkring hos Folksam när du deltar i något av organisationens arrangemang. Försäkringen gäller även på väg till och från arrangemanget.
För anmälan av skada, kontakta Folksam, tel: 0771-960 960
Uppge försäkringsnummer: 66104
Läs mer om olycksfallsförsäkringen

Gruppförsäkringar
Medlemmar i Njurförbundet kan också teckna förmånliga medlemsförsäkringar som tagits fram i samarbete mellan Folksam och Funktionsrätt Sverige. Medlemsförsäkringarna är skräddarsydda, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand.

Medlemsbarn innehåller samma skydd som Folksams individuella barnförsäkringar, men är billigare och kan tecknas utan hälsoprövning.
Läs mer om barnförsäkringen

Hemförsäkring kan du som medlem teckna till ett förmånligt pris. Dessutom kan du skräddarsy försäkringen efter eget behov genom att uppgradera och välja tillägg.
Läs mer om hemförsäkringen