Medlemskap i Njurförbundet

Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Över 4 000 svenskar går i dialys och drygt 5 000 lever med transplanterad njure. Gå med i Njurförbundet så får du stöd och hjälp att kunna leva ett bra liv som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående.

Ditt medlemskap är också ett viktigt bidrag till vårt arbete för att alla njursjuka ska kunna leva ett bra liv. Och du kan vara med och påverka samhället.

Som medlem får du

  • Medlemstidningen Njurfunk fyra gånger per år
  • Ökad kunskap om din sjukdom, behandling, möjligheter och rättigheter
  • Gemenskap tillsammans med andra som är i samma situation
  • Information om det som händer inom njursjukvården
  • Möjlighet att delta i resor och medlemsarrangemang
  • Möjlighet att teckna förmånliga medlemsförsäkringar (läs mer nedan)

Fyll i medlemsansökan här: Bli medlem >

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är en årsavgift som gäller i tolv månader från och med den månad du blir medlem. Den varierar (200-310 kr) beroende på vilken regionförening du tillhör. Vill du veta avgiften i din regionförening, klicka på länkarna vid kartan under.

Hemmavarande barn under 18 år, där minst en vårdnadshavare är fullt betalande medlem, får rabatterad avgift (40-50 kr).

 

Regionföreningar

1 Njurförbundet Sydsverige
2 Njurförbundet Västsverige
3 Njurförbundet Småland
4 Njurförbundet Sydöstra Sverige
5 Njurförbundet i Värmlands län
6 Njurföreningen Örebro län
7 Njurförbundet i Sörmland
8 Njurförbundet Stockholm Gotland
9 Njurföreningen Norra Mälardalen
10 Njurförbundet Gävle-Dala
11 Njurföreningen Jämtland/Härjedalen
12 Njurföreningen i Västernorrland
13 Njurföreningen i Västerbotten
14 Njurförbundet Norrbotten

Medlemsförsäkringar

Deltagarolycksfallsförsäkring
Som medlem i Njurförbundet omfattas du av en deltagarolycksfallsförsäkring hos Folksam när du deltar i något av organisationens arrangemang. Försäkringen gäller även på väg till och från arrangemanget.
För anmälan av skada, kontakta Folksam, tel: 0771-960 960
Uppge försäkringsnummer: 66104
Läs mer om olycksfallsförsäkringen

Gruppförsäkringar
Medlemmar i Njurförbundet kan också teckna förmånliga medlemsförsäkringar som tagits fram i samarbete mellan Folksam och Funktionsrätt Sverige. Medlemsförsäkringarna är skräddarsydda, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand.

Medlemsbarn innehåller samma skydd som Folksams individuella barnförsäkringar, men är billigare och kan tecknas utan hälsoprövning.
Läs mer om barnförsäkringen

Hemförsäkring kan du som medlem teckna till ett förmånligt pris. Dessutom kan du skräddarsy försäkringen efter eget behov genom att uppgradera och välja tillägg.
Läs mer om hemförsäkringen