Medlem i Njurförbundet

Har du njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha kronisk njursjukdom. Över 4 000 går i dialys och drygt 6 000 lever med transplanterad njure.

Gå med i Njurförbundet så får du stöd och hjälp att kunna leva ett bra liv som njursjuk, transplanterad, donator eller närstående.Tillsammans arbetar vi för att skapa ett bra liv för alla med njursjukdom. Ditt medlemskap är ett viktigt bidrag.

Som medlem får du

  • Medlemstidningen Njurfunk fyra gånger per år
  • Ökad kunskap om din sjukdom, behandling, möjligheter och rättigheter
  • Gemenskap med andra i samma situation
  • Information om det som händer inom njursjukvården
  • Inbjudan till medlemsresor och aktiviteter

Medlemsavgiften är 200–310 kronor per år (beroende på regionförening). För barn under 18 år är avgiften 50 kronor (om vårdnadshavaren också är medlem).

Fyll i medlemsansökan här:

Regionföreningar

När du går med blir du medlem i en regionförening. Du får information om vad som händer i din region och inbjudningar till regionala aktiviteter, där du kan dela erfarenheter med andra. Du stödjer också det regionala påverkansarbetet.

1 Njurförbundet Sydsverige (Skåne, Blekinge) – 280 kr
2 Njurförbundet Västsverige (Västra Götaland, Halland) – 310 kr
3 Njurförbundet Småland – 260 kr
4 Njurförbundet Sydöstra Sverige (Östergötland, Kalmar) – 300 kr
5 Njurförbundet i Värmlands län – 250 kr
6 Njurföreningen Örebro län – 230 kr
7 Njurförbundet i Sörmland – 250 kr
8 Njurförbundet Stockholm Gotland – 300 kr
9 Njurföreningen Norra Mälardalen (Västmanland, Uppsala) – 225 kr
10 Njurförbundet Gävle-Dala – 250 kr
11 Njurföreningen Jämtland/Härjedalen – 240 kr
12 Njurföreningen i Västernorrland – 260 kr
13 Njurföreningen i Västerbotten – 220 kr
14 Njurförbundet Norrbotten – 200 kr

Medlemsförsäkringar

Deltagarolycksfallsförsäkring
Som medlem i Njurförbundet omfattas du av en deltagarolycksfallsförsäkring hos Folksam när du deltar i något av organisationens arrangemang. Försäkringen gäller även på väg till och från arrangemanget.
För anmälan av skada, kontakta Folksam, tel: 0771-960 960
Uppge försäkringsnummer: 66104
Läs mer om olycksfallsförsäkringen

Gruppförsäkringar
Medlemmar i Njurförbundet kan också teckna förmånliga medlemsförsäkringar som tagits fram i samarbete mellan Folksam och Funktionsrätt Sverige. Medlemsförsäkringarna – en barnförsäkring och en hemförsäkring – är skräddarsydda, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand.

Medlemsbarn innehåller samma skydd som Folksams individuella barnförsäkringar, men är billigare och kan tecknas utan hälsoprövning.
Läs mer om barnförsäkringen

Hemförsäkring kan du som medlem teckna till ett förmånligt pris. Dessutom kan du skräddarsy försäkringen efter eget behov genom att uppgradera och välja tillägg.
Läs mer om hemförsäkringen