Njurförbundet Småland

Njurförbundet Småland är en av 14 rikstäckande regionföreningar inom Njurförbundet. Föreningen bildades 1975 och har cirka 270 medlemmar i Jönköping och Kronobergs län. Njurförbundet har sitt säte i Stockholm och är politiskt och religiöst obunden.

Föreningens ändamål är att regionalt främja och tillvarata njursjukas intressen beträffande vård, behandling, rehabilitering och den sociala tryggheten i samhället samt att sprida upplysning och förståelse för de njursjukas problem. Att inom det regionala området företräda de njursjukas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer.
Till alla med någon form av njurbesvär delar föreningen i samråd med sjukvårdspersonal ut broschyrer och viktig information om dialys, transplantation och njursjukdom.

Som medlem i föreningen får man också tillgång till vår medlemstidning Njurfunk. Här kan man läsa om nyheter, artiklar och annat intressant som kan röra den njursjukes situation. Tidningen utkommer 4 gånger per år.

Om intresse finns brukar föreningen anordna en resa varje år till subventionerat pris för medlemmar. Resan brukar vara mycket uppskattad och givande med mycket gemenskap och värme.

Vi engagerar oss i organdonationsfrågan där vi försöker få allmänheten att ta ställning till organdonation och göra sin vilja känd och väldokumenterad.
Som medlem kommer du att få inbjudan till våra medlemsmöten. Årsmötet brukar hållas i mars /april och höstmötet vanligtvis i oktober/november.

Det skulle glädja oss att se dig som medlem i Njurförbundet Småland. Du som funderar på att bli medlem är värdefull för oss. Ju fler medlemmar vi blir desto lättare kan vi påverka och vi kan tillsammans verka för att förbättra och förändra den njursjukes situation till det bättre.

Medlemsavgiften är 260 kronor per år för närvarande. Vi vill att du fyller i namn och adress telefon födelseår samt din mailadress. Ange om du är dialyspatient, transplanterad, stödjande, har njursvikt eller är donator. För Barn & Ungdom upp till 18 år är avgiften 50 kr. Gör din anmälan här >
Om du har frågor eller vill ha kontakt når du oss på tfn 076-3166738 eller e-post smaland@njurforbondet.se

Väl mött på våra möten och träffar eller andra aktiviteter!
Styrelsen Njurförbundet Småland

Ladda ned infobladet >