Medlemsresa till Öland 1-2 oktober

Den 1-2 oktober åker vi till Öland och besöker Skördefesten. Bussen avgår från Jönköpings bussterminal kl 07. Mer information kommer.

Årsmöte 30 juli på Björkhaga

Den 30 juli håller vi vårt framflyttade årsmöte på Björkhaga Hotell och Konferens i Mullsjö. Årsmötet inleds med lunch kl 12. Varmt välkomna!

Träffa oss på Ryhov under donationsveckan

Njurförbundet Småland kommer att finnas på plats på Länssjukhuset i Ryhov på onsdag den 10 november mellan kl 10-16. Vi delar ut informationsmaterial vid entrén och upplyser om vikten av organdonation. 700 svenskar väntar på en ny njure i dagsläget.
Välkommen att samtala med oss!

Resor och möten

Om intresse finns brukar föreningen anordna en resa varje år till subventionerat pris för medlemmar. Resan brukar vara mycket uppskattad och givande med mycket gemenskap och värme.

Vi engagerar oss i organdonationsfrågan där vi försöker få allmänheten att ta ställning till organdonation och göra sin vilja känd och väldokumenterad.

Som medlem kommer du att få inbjudan till våra medlemsmöten. Årsmötet brukar hållas i mars eller april och höstmötet vanligtvis i oktober.