Behandling

Ta blodtryckmedicin och ändra sina matvanor – det är två exempel på hur kost och läkemedelsbehandling kan hjälpa dig med njursvikt.

Kost

Vid kronisk njursvikt är kosten en del av behandlingen. Det innebär att man kan behöva ändra sina matvanor. Så länge njurfunktionen bara är lätt nedsatt handlar det om att äta en allsidig kost, enligt exempelvis Livsmedelsverkets ”tallriksmodell”.
När njurfunktionen är nere på cirka 30 procent får kroppen allt svårare att göra sig av med restprodukter. Det ansamlas ämnen i blodet som skapar mättnad och det gör att man får dålig aptit. Samtidigt är det vanligt med tilltagande illamående. Det blir svårare att få i sig alla de näringsämnen kroppen behöver för att bygga skelett och muskler. Nu behöver man hjälp av en dietist.

När njurfunktionen är kraftigt nedsatt kan symtomen lindras om man börjar med låg-protein-diet eller proteinreducerad kost, PR-kost. Principen för behandlingen är att minska proteininnehållet i kosten samtidigt som man får i sig tillräckligt med kalorier (energiintag). Maten ska alltså innehålla mindre protein och mer fett och kolhydrater. Läkaren ordinerar kostbehandlingen och dietisten utformar den efter individuellt beräknade proteinnivåer. Om man strikt följer direktiven får man i sig den näring och energi man behöver. Kostbehandlingen behöver också kompletteras med mediciner.

Farlig frukt för njursjuka:

carambole, stjärnfrukt
Frukten, och juice med dess fruktkött, kan ge njursjuka svår hicka och illamående samt förgiftnings- och förvirringstillstånd.

grapefrukt
Frukten, och dess juice, kan samverka på ett negativt sätt med vissa mediciner som används av njursjuka och transplanterade, exempelvis kalciumflödeshämmare, statiner och immunosuppressiva läkemedel.

Läkemedel

Vanliga läkemedel är bromsmediciner, blodtrycksmediciner och medicin som minskar mängden äggvita i urinen.

Viktiga åtgärder för att förebygga, hindra eller lindra komplicerande sjukdomar:

  • Blodtryck- och blodsockerkontroll
  • Kalk- och fosfatkontroll
  • Behandla blodbrist, anemi
  • Behandla acidos, försurning
  • Behandla infektioner och tillstötande sjukdomar

Vanliga tillstånd och vanlig behandling:
Syra-bas-balansen. När njurfunktionen sjunker minskar förmågan att anpassa syra-bas-balansen i kroppen. Surhetsgraden ökar. Illamående och kräkningar kan bero på att vätejoner har samlats i kroppen. Kompensera med natriumbikarbonattabletter.

Salt. När saltbalansen ändras ansamlas fosfat i blodet. Fosfatupptaget ur tarmen kan minskas med kalciumtabletter.

Järn och hormoner. Järnbrist åtgärdas med järntillskott. Injektioner med EPO, erytropoetin, höjer blodvärdet vilket gör att man känner sig mindre trött.

D-vitamin. När njurfunktionen sjunker minskar produktionen av D-vitamin. Inta D-vitaminkapslar.

Högt blodtryck. Behandlas med blodtrycksmediciner. Så kallade ACE-hämmare har effekt på albuminurin och därmed en dubbelt skyddande funktion för njurarna.

Ansamling av vätska. Behandlas med vätskedrivande läkemedel.

Klåda. Läkemedel och salvor kan lindra liksom proteinreducerad kost. Ljusbehandling kan vara effektivt.

Njurdagboken

Njurförbundet har en särskild informationssida med fakta och råd för dig med Njursvikt. Sidan heter Njurdagboken.
Klicka här för att komma vidare till Njurdagboken