Det gör njurarna

De kallas kroppens reningsverk och tar bort slaggprodukter genom att filtrera blodet. Men njurarna har flera andra livsviktiga uppgifter, som att reglera kroppens salt- och vätskebalans, hjälpa till att bygga upp skelettet och tillverka hormoner.

Friska njurar har så stor överkapacitet att vi faktiskt skulle kunna klara oss bra med bara en. Tack vare denna reservkapacitet kan en frisk person avvara den ena av sina njurar och donera den till någon som behöver en njurtransplantation.

Reningsverk

Njurarna arbetar dygnet runt med att rena blodet från ämnen som kroppen inte behöver. Blodet strömmar kontinuerligt genom dem och filtreras från slaggprodukter. En frisk person kissar mellan en och tre liter per dygn. Urinen innehåller ”avfall” i form av bland annat gifter, läkemedelsrester och slaggämnen som bildas ur maten vi äter. Om njurfunktionen rubbas stiger
halterna av slaggprodukter i kroppen vilket leder till urinförgiftning, uremi.

Filterpaket

I varje njure finns en miljon små blodkärlsnystan, glomeruli, och det är i dem som själva reningsprocessen sker. Blodet strömmar genom kärlnystanens fina artärer under högt tryck. Det gör att kroppsvätska pressas genom de porösa kärlväggarna, som alltså fungerar som ett slags filter.

Kontrollstation

Njurarna har till uppgift att producera och reglera en rad olika ämnen.

Blodtryck och vätska

Vattennivån i kroppen måste regleras. Den får inte bli för hög, det kan leda till högt blodtryck, svullnad och problem med andningen. Njurarna balanserar nivån genom att producera urin i lämplig mängd. Om blodtrycket stiger gör sig njurarna av med vatten och salt via urinen för att minska trycket. Om trycket sjunker håller njurarna kvar vatten och salt genom att minska på urinmängden för att få blodtrycket att stiga.

Salter och mineraler

Cellerna är kroppens byggstenar. För att fungera bra behöver de syre, vatten och energi samt salter i lagom mängd. Dessutom måste blodets pH-värde (surhetsgrad) ligga på rätt nivå.
Njurarna ser till att cellerna fungerar genom att reglera salt- och surhetsgraden i blodet och kontrollera hur mycket kroppen tar upp eller utsöndrar av bland annat vätejoner, natrium och kalium.

Hormoner och D-vitamin

Njurarna producerar två viktiga hormon: EPO, erytropoetin, som styr bildandet av röda blodkroppar i benmärgen, och renin, som reglerar blodkärlens diameter (och därmed blodtrycket). Njurarna är också viktiga för uppbyggnaden av skelettet. Den kalk vi får i oss via maten kan bara sugas upp
i tarmen med hjälp av D-vitamin som bildas i huden av solen. I den processen är det njurarnas uppgift att aktivera D-vitaminet.