Njurförbundets barn- och föräldragrupp

Njurförbundets barn- och föräldragrupp arbetar med att stödja familjer med njursjuka barn och skapa samhörighet. Vi sprider också kunskap om njursjuka barn och deras familjers villkor, och arbetar för att förbättra njursjukvården. En styrgrupp med ett antal föräldrar leder arbetet.

Aktiviteter

Vi anordnar varje år flera aktiviteter där man kan träffa andra familjer i samma situation och utbyta erfarenheter med varandra. Varje sommar brukar vi ha familjeläger och på hösten en helgträff.

Medlemskap behövs för att delta i Barn- och föräldragruppens aktiviteter. Vill du prata med någon kontaktfamilj eller har frågor kontakta Njurförbundets kansli, på telefon 08-546 405 00. Det går också att bli medlem direkt på hemsidan.
Bli medlem

Sommarläger 2022

Barn- och föräldragruppen inom Njurförbundet arrangerade en familjevecka på Tanumstrand i Bohuslän den 4-9 juli 2022.
Läs familjen Lindfjords berättelse >

Höstmyshelg 2021

Den 29 oktober – 1 november 2021 arrangerades en helgträff för familjer med njursjuka barn.

Kontaktperson

Kristina Andersson Holgersson (Kungsbacka)
kristina.holgersson@hotmail.com

Verksamhetsplan 2020

20 – 22 mars: Arbetshelg.
29 juni – 4 juli: Sommarvecka/familjevecka i Tanum Strand.
5 – 6 oktober: Arbetshelg BoF (om vi inte tar det samtidigt som hösthelgen)
23 – 25 oktober:
Hösthelg i Göteborg eller Stockholm för det njursjuka barnet + en förälder

På grund av coronapandemin kunde ingen av planerade aktiviteter 2020 genomföras. Arbetsgruppen avvaktar utvecklingen inför planeringen av 2021 års verksamhet.

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen för 2019 hittar du här.
Verksamhetsberättelsen för 2018 hittar du här.
Verksamhetsberättelsen för 2017 hittar du här.