Välkommen till Njurdagboken

Njurdagboken – för dig som har njursvikt

Njurdagboken vänder sig till dig som har njursvikt, är närstående eller av annat skäl är intresserad.

Om Njurdagboken

Njurdagboken vänder sig till dig som har njursvikt, är närstående eller av annat skäl är intresserad. Här kan du läsa om orsaker till njursvikt, symtom, råd om kost och motion, stöd och behandlingar. Texterna handlar framför allt om tiden innan så kallad njurersättande behandling, det vill säga dialys eller transplantation, behövs.

Bromsa njursvikten

Det finns inte något botemedel mot njursvikt, men det finns en del saker som är viktiga att tänka på för att i möjligaste mån bromsa utvecklingen av njursvikt.

Min hälsodagbok

Här kan du hämta arbetsblad och verktyg som kan vara till hjälp för att hålla kontroll på din hälsosituation.

Hälsa, symtom och egenvård

En försämrad njurfunktion påverkar dessvärre hälsan på olika sätt och ger ofta en rad symtom och besvär. Här kan du läsa om vad du kan göra för att lindra dessa. Ofta behöver man prova sig fram för att hitta ett sätt som känns bra.

Personliga berättelser om att leva med njursvikt

Här berättar olika personer om sina upplevelser kring att leva med njursvikt, hur de tänkte kring val av behandling och hur de tycker att den behandling de valde fungerar i just deras liv.

Njurarnas funktioner & sjukdomar

Njurarna är ett livsviktigt organ som bland annat renar blodet från slaggprodukter och reglerar kroppens salt och vätskebalans.

Prover & provsvar

Med hjälp av blod-och urinprover kan man enkelt följa utvecklingen av njursvikten.

Läkemedel

Medicinerna en mycket viktig del av behandlingen av njursvikt. Här kan du läsa mer om vilken effekt olika läkemedel har.

Kost

Kostens sammansättning och bra matvanor spelar stor roll för att må bra, både nu och i framtiden.

Motion

Underskatta inte värdet av enkla aktiviteter under vardagen. Kliv till exempel ur hissen en våning tidigare och gå den sista trappan, eller ställ bilen och ta en promenad. Det är sådana till synes små förändringar som ger bäst resultat i längden. All rörelse räknas.

Psykosociala aspekter

Kronisk sjukdom påverkar ofta livet på olika sätt både för den som är sjuk och för närstående. Man kan behöva olika former av stöd som du kan läsa mer om här.

Riktlinjer och behandling

Njurförbundet har givit ut en broschyr, som bygger på det nationella vårdprogrammet för kronisk njursjukdom.

Behandlingsalternativ – njurersättande behandling

När kvarvarande njurfunktion är ungefär mellan 5-10 procent behöver man behandling med dialys eller transplantation. Här kan du läsa mer om olika behandlingsalternativ och även ta del av andras berättelser kring sina val av behandling.

Njurförbundet

Om du har njurproblem är du inte ensam. Som medlem i Njurförbundet kan du få stöd och hjälp att kunna leva ett bra liv som njursjuk.

Länkar till mer läsning

Länkar och mer läsning.

Ordlista

Liten ordlista.

Njurdagboken är framtagen i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping

Innehållet är skrivet och sammanställt av
Agneta Pagels*, Marie Vång*, Annika Eriksson**, Annelie Magnusson*,
Stefan Melander**

Redaktör från och med 2024-02-01: Anna-Lena Byström*

Foto: Stefan Melander

Innehållet är faktagranskat av
Anders Fernström**, Britta Hylander*, Stefan Jacobson***

*      Karolinska Universitetssjukhuset
**   Universitetssjukhuset i Linköping
*** Danderyds Sjukhus AB