Välkommen till Njurdagboken

Njurdagboken – för dig som har njursvikt

Njurdagboken vänder sig till dig som har njursvikt, och även till närstående och övriga intresserade. För dig som har dialysbehandling eller är njurtransplanterad hoppas vi i framtiden kunna komplettera denna sida med mer information om frågor som mer ingående berör dessa behandlingsområden.

 

Bromsa njursvikten

Hur kan njursvikten bromsas? Vad finns att göra i förebyggande syfte? Det finns inte något botemedel mot njursvikt, men det finns en del saker som är viktiga att tänka på för att i möjligaste mån bromsa utvecklingen av njursvikt.

Min hälsodagbok

Här kan du hämta arbetsblad och verktyg som kan vara till hjälp för att öka din kontroll över din hälsosituation.

Hälsa, symtom och egenvård

En försämrad njurfunktion medför dessvärre en rad tillstånd och besvär. De kan underlättas genom att du tänker på hur du lever i vardagen.

Njurarnas funktioner & sjukdomar

Njurarna är ett livsviktigt organ och kan liknas vid kroppens reningsverk.

Prover & provsvar

Dagens moderna analysmetoder ger möjlighet att snabbt och enkelt ta prover för att skilja normala blodvärden från avvikande värden.

Läkemedel

Vid njursvikt är medicinerna en mycket viktig del av behandlingen.

Kost

Kostens sammansättning och bra matvanor är viktigt för att må bra, både nu och i framtiden!

Motion

Visste du att 30 minuters fysisk aktivitet per dag förbättrar din generella hälsa!

Psykosociala aspekter

Det innebär förändringar i livet för den som drabbas av en kronisk sjukdom och för närstående.

Behandlingsalternativ

Dialys och transplantation. Behandlingsalternativ när njurfunktionen är mindre än 5 %

Om Njurdagboken

Njurdagboken vänder sig till dig som har njursvikt, och även till närstående och övriga intresserade.

Njurdagboken är framtagen i samarbete med
Karolinska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping

Innehållet är skrivet och sammanställt av
Agneta Pagels*, Marie Vång*, Annika Eriksson**, Annelie Magnusson*,
Stefan Melander**
Foto: Stefan Melander

Innehållet är faktagranskat av
Anders Fernström**, Britta Hylander*, Stefan Jacobson***

*      Karolinska Universitetssjukhuset
**   Universitetssjukhuset i Linköping
*** Danderyds Sjukhus AB