Njurarnas funktioner & sjukdomar

Njurarna är ett livsviktigt organ och kan liknas vid kroppens reningsverk.

Njurarnas huvuduppgift är att, genom urinen, utsöndra slaggprodukter (nedbrytningsprodukter från kroppens ämnesomsättning) och kontrollera och att balansera olika delar i kroppsvätskorna. Njurarna fyller också en viktig funktion för regleringen av blodtryck, saltbalans, blodets surhetsgrad, skelettomsättning och blodbildning.

Under länkarna ges en översikt av njurarnas normala funktioner och vilka sjukdomar som är de vanligaste orsakerna till njursvikt.

Njurarna och dess funktioner

Vanliga orsaker till njursvikt

När njurarna sviktar

Njursviktens fem stadier