Vanliga orsaker till njursvikt

Njursjukdomar kan indelas som primära och sekundära. Med primära menar vi inflammatoriska njursjukdomar, ärftliga och medfödda samt vissa tumörsjukdomar. Med sekundära njursjukdomar menas att njurarna drabbas av en sjukdomsprocess där grundorsaken kan vara inflammatoriska kärlsjukdomar och diabetes.

Primära njursjukdomar

I Skandinavien är glomerulonefrit, efter diabetes, den vanligaste orsaken till njursvikt. Vid glomerulonefrit drabbas njurarnas kärlnystan av inflammationer på grund av ett förändrat immunförsvar. Det kan vara svårt att ställa en diagnos tidigt i sjukdomsförloppet eftersom det inte uppstår symtom. Vid glomerulonefrit är det vanligt att man utsöndrar äggvita (protein) i urinen.

Polycystisk njursjukdom (cystnjurar) är en ärftlig åkomma där njurvävnaden omvandlas av blåsbildningar (cystor). I takt med att cystorna växer hindrar de den normala njurfunktionen. Cystorna växer långsamt i antal och storlek. Man kan ha från några få till hundratals cystor i vardera njuren. Det innebär att njurarna kan bli ganska stora. En enskild cysta kan bli upp till flera centimeter stor. Cystorna innehåller vätska, men det kan också förekomma blödningar i dem.

Kronisk pyelonefrit är ett tillstånd av ärrbildningar i njurvävnaden som kan uppkomma efter ett flertal övre urinvägsinfektioner, s.k. njurbäckeninflammationer. Risken för njurfunktionsnedsättning ökar i de fall där bägge njurarna drabbas av ärrbildningar och samtidigt förhöjt blodtryck (hypertoni).

Sekundära njursjukdomar

Diabetes är en sjukdom där förhöjda blodsockernivåer förekommer p.g.a. insulinbrist eller insulinresistens. Förhöjda blodsockernivåer kan på sikt påverka de små blodkärlen i njurarna och därmed försämra njurfunktionen och leda till kronisk njursvikt. Om man har diabetes är det mycket viktigt att man har både god blodsocker- och blodtryckskontroll. Detta kan förhindra eller förlänga tiden till njursvikt.

Hypertoni (högt blodtryck) skadar på sikt bl.a. njurens blodkärl och minskar blodflödet i njurarna. Detta kan vara en orsak till njursvikt. Läs mer om högt blodtryck under Hälsa, symtom & egenvård och Läkemedel.

Vad mer kan skada njurarna?

  • Hjärt-kärlsjukdom, åderförkalkning
  • Förträngning/stopp i urinvägarna (t.ex. prostataförstoring)
  • Njursten
  • Gifter (t.ex. svampgift)
  • Extrem intorkning

Det finns flera olika tillstånd och sjukdomar som kan leda till njursvikt

Exempelvis:

  • Glomerulonefrit – inflammation i njurens kärlnystan
  • Cystnjuresjukdom (polycystisk njursjukdom) – ärftlig njursjukdom
  • Kronisk pyelonefrit – ärrbildning i njurbäckenet efter infektioner i övre urinvägarna
  • Diabetesnefropati – skador i njurens minsta blodkärl p.g.a. diabetes
  • Hypertoni (högt blodtryck)

 

Klicka på bilden för att se större variant.

Uremiorsakande sjukdom: Samtliga patienter i njurersättande behandling 211231, i procent n=10490. Illustration hämtad från Svenskt Njurregister.

Uremi UNS:Njursvikt utan specificerad orsak, dvs. ofta oklar/svårbedömd orsak till njursvikten.